INAUGURACJA 2021/2022

Inaruguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 6 września 2021r. (poniedziałek) według harmonogrmu: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - godz. 16:00, sala nr 3 Policealna Szkoła Zawodowa - godz. 16:45, sala nr 3 Obecność obowiązkowa

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Dworcowa 6

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl