Technik Turystyki wiejskiej

W zawodzie technik turystyki wiejskiej nauczysz się sprawnego i profesjonalnego:

 •     planowania, organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi,
 •     planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
 •     sporządzania dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem turystyki wiejskiej,
 •     stosowania efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem działalności zawodowej.

Słuchacze uczący się na tym kierunku zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe na semestrze III oraz IV w wymiarze 160 godzin.

PROGRAM PRAKTYK:

Okres nauki: 2 lata
 
KWALIFIKACJE:

K1  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)  -  egzamin zdawany po II semestrze

K2 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.) -  egzamin zdawany po IV semestrze


Perspektywy zawodowe: absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej może samodzielnie prowadzić biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwo turystyczne, ekologiczne gospodarstwo rolne, może podejmować pracę w instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem.
 
Program nauczania szkół policealnych o kierunku turystyka wiejska obejmuje następujące przedmioty:

 •     Obsługa turystyczna
 •     Usługi noclegowe
 •     Usługi żywieniowe
 •     Produkcja rolnicza
 •     Język obcy w turystyce
 •     Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
 •     Usługi agroturystyczne
 •     Prowadzenie produkcji rolniczej

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Dworcowa 6

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl