Technik Usług pocztowych i finansowych

Technik Usług pocztowych i finansowych to bardzo ciekawy kierunek kształcenia zawodowego, ponieważ pozwala zdobyć kwalifikacje pozwalające na pracę związaną ze sprzedażą usług finansowych jak też pracę dotyczącą usług spedycyjnych.  W dzisiejszych czasach są to bardzo rozwojowe dziedziny, a przez to zdobycie zawodu w tym kierunku jest niezmiernie atrakcyjne na rynku pracy.

Nauka trwa 1 rok  (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (głownie w soboty i niedziele).

Nabór prowadzimy przez cały rok!

Przyjęcie odbywa się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

- podanie (dostępne w sekretariacie szkoły lud do pobrania z naszej strony)

- 3 zdjęcia

- kserokopia dowodu osobistego

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Dworcowa 6

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl