Wybrane skróty z aktualności:
Projekt rozpoczyna się od XI 2013 roku i będzie trwał do 28 II 2015 roku. Projekt jest skierowany do słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych uczących się lub rozpoczynających naukę na kierunkach: technik turystyki wiejskiej i technik usług pocztowych i finansowych.
Korzyści:
- praktyki zawodowe w Niemczech lub Portugalii
- unikatowe, międzynarodowe doświadczenie zawodowe
- bezpłatny kurs języka angielskiego lub niemieckiego
- bogaty program turystyczno-rozrywkowy w Lizbonie lub Dreźnie
- kieszonkowe 15 euro/dzień


 Uwaga - wydłużamy czas rekrutacji do szkoły

Szanowni kandydaci do Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną wydłuż

czytaj dalej ...

Egzaminy dodatkowe i poprawkowe

Słuchacze szkoły, harmonogram egzaminów dodatkowych i poprawkowych planowanych w sierpniu 2014r. dostępny jest:


Pierwszy dzień w Portugalii


W dniu 18 sierpnia rozpoczął się dwutygodniowy staż 10 słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej w Portugal

czytaj dalej ...

KCE Vademecum na Batalii Napoleońskiej w Będominie


  

czytaj dalej ...czytaj dalej ...

Matura poprawkowa 26.08.2014

Absolwenci szkoły, którzy złożyli deklarację przystąpienia do matury poprawkowej w 2014r. zobowiązani są do stawienia się na egzamin w dniu 26.08.2014r. Zgodnie z regulaminem przepro

czytaj dalej ...

Podsumowanie przygotowań do wyjazdu do Portugalii


W dniu 12.08.2014r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach kursów przygotowujących do wyjazdu na staż zawodo

czytaj dalej ...

KCE Vademecum na Dniach Dziemian 2-3 VIII 2014czytaj dalej ...

Egzamin zawodowy - deklaracje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła egzaminu zawodowego)

Deklaracje przystąpienia do egzaminu należy sk

czytaj dalej ...

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU NA STAŻ NR 2 DO PORTUGALII

Dnia 30 czerwca br. rozpoczęło się przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Kościerzynie, którzy zostali zakwalifikowani do wyj

czytaj dalej ...

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W PORTUGALII

W dniach 30.06-2.07 odbyła się wizyta przygotowawcza do wyjazdu na Staż nr 2 do Portugalii dla naszych słuchaczy z Policealnej Szkoły Zawodowej w Kościerzynie. W wyjeździe wzięły udział pani

czytaj dalej ...

XVI Zjazd Kaszubów


W dniu 5.07.2014r. w Pruszczu Gdańskim, na styku trzech krain: Kaszub, Żuław i Kociewia odby

czytaj dalej ...

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kurs jest objęty patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty
w Gdańsku.

KORZYŚCI!!!


Godziny pracy sekretariatu w dniach 1.07-20.08.2014

W dniach od 1.07.2014 do 20.08.2014r. sekretariat szkoły będzie czynny od godziny 10:00 do 16:00.

czytaj dalej ...

Uroczyste zakończenie szkoły PSZ

W dniu 27.06.2014r. o godzinie 17:00 odbędzie się uroczyste zakończenie szkoły przez słuchaczy Policzalnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w zawodach technik turystyki wiejskiej oraz technik u

czytaj dalej ...

Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" w Lubaniu


W dniach 7-8 czerwca 2014r. na targach rolniczych w Lubaniu Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" pr

czytaj dalej ...

Technik Usług Pocztowych i Finansowych - wycieczka edukacyjna 31.05.2014W dniu 31.05.2014r. słuchacze technika usług pocztowych i finansowych wraz z nauczycielem

czytaj dalej ...

Dominik Kozłowski - sportowiec i słuchacz TLODominik Kozłowski jest uczniem Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i bardzo uta

czytaj dalej ...

Uroczyste wręczenie świadectw 25.04.2014r.


W dniu 25 kwietnia br. o godz. 17:00 odbyło się uroczyste wręczenie świadectw dla słuchaczy Trzyletnieg

czytaj dalej ...

Studia wyższe i podyplomowe w Kościerzynie i Luzinie

Od października 2014 roku w Kaszubskim Centrum Edukacji "Vademecum" w Kościerzynie będzie można zdobyć wykształcenie wyższe inżynierskie na kierunkach:


KCE Vademecum na kościerskich targach pracyW dniu 11.04.2014r. Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" uczestniczyło w Kościerskich Tar

czytaj dalej ...

Szkolny program podnoszenia poziomu nauczania języka angielskiego w Liceum dla Dorosłych

 
W ramach Programu prowadzone są zajęcia w:


KCE Vademecum ma własną platformę e-learningu
czytaj dalej ...

Internet na terenie szkoły!


Na drugim pietrze w budynku KCE Vademecum słuchacze szkół mogą skorzystać z darmowego dostępu do Internetu za pośrednictwem WiF

czytaj dalej ...